روز: جولای 29, 2021

از ورود رئیس جمهور به ایالات متحده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری کنیداز ورود رئیس جمهور به ایالات متحده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری کنید

[ad_1] چندین سناتور آمریکایی با نوشتن نامه ای به رئیس جمهور ایالات متحده خواستار ممنوعیت ورود رئیس جمهور تازه انتخاب ...