روز: جولای 28, 2021

جزئیات فروش 5 میلیارد تن مدرسه به 310 دانش آموز به صاحب رستوران همسایهجزئیات فروش 5 میلیارد تن مدرسه به 310 دانش آموز به صاحب رستوران همسایه

[ad_1] رئیس اداره پشتیبانی حقوقی و قضایی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس گفت: بنیاد شهید ملکی که به ...