روز: جولای 16, 2021

محدودیت های تاج به استان قزوین بازگشت / وضعیت در این استان سرخ شده استمحدودیت های تاج به استان قزوین بازگشت / وضعیت در این استان سرخ شده است

[ad_1] معاون رئیس ستاد استان کرون قزوین از اعمال محدودیت در تاج در شهرهای دارای وضعیت تاج قرمز خبر داد. ...