روز: ژوئن 9, 2021

واکنش رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به اظهارات روز گذشته کاندیداهای ریاست جمهوریواکنش رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به اظهارات روز گذشته کاندیداهای ریاست جمهوری

[ad_1] رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: روز گذشته در مناظره بین نامزدهای ریاست جمهوری موضوعاتی مطرح شد كه كاملا ...