روز: ژوئن 5, 2021

کل ملت در ایران از اقتصاد و اقتصاددانان متنفر است / ما آمده ایم حقوق مردم را بگیریم / من به دلیل آسیب دیدگی دست پزشکی پزشکی هسته ای خوانده امکل ملت در ایران از اقتصاد و اقتصاددانان متنفر است / ما آمده ایم حقوق مردم را بگیریم / من به دلیل آسیب دیدگی دست پزشکی پزشکی هسته ای خوانده ام

[ad_1] کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: بدهی 34000 میلیارد تومانی آقای روحانی به دولت بعدی منتقل شده بود. ...

دولت باید به سه جانبه گرایی واقعی در شورای عالی کار توجه کند / خواسته اصلی ما امنیت شغلی است / توافق نامه های جمعی باید دوباره اجرا شوددولت باید به سه جانبه گرایی واقعی در شورای عالی کار توجه کند / خواسته اصلی ما امنیت شغلی است / توافق نامه های جمعی باید دوباره اجرا شود

[ad_1] رئیس انجمن صنفی کارگران آشپزخانه استان تهران گفت: ایمنی در محیط کار یکی از اصلی ترین الزامات کارگروه ها ...