روز: ژوئن 2, 2021

حساب های رسمی ستاد عبدالناصر همتی در شبکه های اجتماعی شروع به کار کرده استحساب های رسمی ستاد عبدالناصر همتی در شبکه های اجتماعی شروع به کار کرده است

[ad_1] با اعلام تبلیغات انتخاباتی عبدالناصر همتی ، حساب های رسمی مبارزات انتخاباتی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در شبکه ...