روز: می 31, 2021

اسامی کوچکترین و بیشتر استانهایی را که با پروتکل های بهداشتی مطابقت دارند اعلام کنیداسامی کوچکترین و بیشتر استانهایی را که با پروتکل های بهداشتی مطابقت دارند اعلام کنید

[ad_1] دبیر پایگاه عملیاتی کرونا گزارشی از آخرین وضعیت پروتکل های بهداشتی و تغییر روندها را اعلام کرد و گفت: ...

شهاب زاهدی: در آخرین پنجره می خواستم به پرسپولیس برگردم ، اما رضایت 500000 دلاری من مانع بازگشت من شد.شهاب زاهدی: در آخرین پنجره می خواستم به پرسپولیس برگردم ، اما رضایت 500000 دلاری من مانع بازگشت من شد.

[ad_1] زوریا مهاجم ایرانی در مورد حواشی ایجاد شده در سالهای اخیر صحبت می کند. حجم فیلم: 90.70 مگابایت | ...