روز: می 28, 2021

آژانس حفاظت از محیط زیست به شدت با ترال مخالف است / کشتی های خارجی نباید از رودخانه ها ماهی بگیرندآژانس حفاظت از محیط زیست به شدت با ترال مخالف است / کشتی های خارجی نباید از رودخانه ها ماهی بگیرند

[ad_1] مدیرکل دفتر حفاظت از اکوسیستم های دریایی و سواحل دریا با انتقاد از وضعیت صید کشور ، گفت: سازمان ...