روز: می 20, 2021

این جمهوری برای تقسیم قدرت با مردم ایجاد شده است / دولت گزارشگر از فساد جلوگیری می کنداین جمهوری برای تقسیم قدرت با مردم ایجاد شده است / دولت گزارشگر از فساد جلوگیری می کند

[ad_1] نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: جمهوری برای تقسیم قدرت با مردم ...