ویرتیوب Uncategorized بیش از 2300 کودک در خانواده های جایگزین در خراسان رضوی دارای حمایت اجتماعی هستند

بیش از 2300 کودک در خانواده های جایگزین در خراسان رضوی دارای حمایت اجتماعی هستند[ad_1]

بیش از 2300 کودک در خانواده های جایگزین در خراسان رضوی دارای حمایت اجتماعی هستند

در سال 1999 ، بهزیستی خراسان رضوی نزدیک به 500 کودک را برای فرزندخواندگی دائمی و موقت به خانواده های آنها سپردند.به گفته معاون خراسان رضوی ، در حال حاضر 2000 خانواده در این استان پشت فرزندخواندگی هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا مشهور ساحل شاهرودی ، با بیان اینکه به دلایل مختلف قادر به تأمین تمام نیازهای موجود در زمینه فرزندخواندگی نیستیم ، گفت: کمبود فرزندان در سن و تحت شرایط مطلوب متقاضیان ، تعداد ناکافی کودکان قابل انتقال ، درخواست ویژه برخی از نامزدها در مورد سن ، جنس و شرایط عمومی کودک از جمله دلایلی است که نمی توانیم به همه درخواست ها پاسخ مثبت دهیم.

وی ادامه داد: “در سال 1999 ، پرونده بیش از 200 فرزندخوانده غیرقانونی با کمک دادگستری بررسی شد و مشکل این خانواده ها برطرف شد و اقدامات لازم برای انجام دادرسی و صدور شناسنامه انجام شد. کودک. “ای.

وی با اشاره به آزادی کودکان از مراکز اجتماعی افزود: در این مدت نزدیک به 400 کودک بی سرپرست و بدسرپرست از چرخه حمایت مداوم کمک های اجتماعی خارج شده و از مراکز مرخص شده اند.

شاهرودی توضیح داد: این کودکان یا به سن توانمندسازی و استقلال خود رسیده اند که طبق قانون برای آزادی لازم بود یا به خانواده های بیولوژیکی خود بازگشته اند.

معاون مراقبت اجتماعی خراسان رضوی با یادآوری اینکه در حال حاضر 95 مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در خراسان رضوی تحت نظارت مراقبت های اجتماعی هستند ، ادامه داد: 40 واحد از این مراکز در مشهد و مابقی در شهرها مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر مراکز کودکان در شهرهای بزرگ هستند ، زیرا در شهرهای کوچک علاوه بر کمبود منابع و نیروی متخصص مورد نیاز این مراکز ، مراقبت های اجتماعی سعی دارد با ایجاد مراکز استاندارد شرایط مساوی برای رشد همه کودکان فراهم کند. نظارت بر مراکز نیز امکان پذیر است ، به طوری که سطح پایین مراکز با تجهیزات کافی در شهرهای کوچک را نمی پذیرد.

وی خانواده ها را به بازگشت به سنت های اجتماعی و اخلاقی ملی و مذهبی و حمایت از کودکان و بستگان یتیم و بدسرپرست دعوت کرد.

وی گفت: در این صورت هم هدف خانواده محوری رفاه محقق خواهد شد و هم رفاه حمایت مادی و معنوی لازم و مداخلات لازم برای کمک به آنها را فراهم می کند.

وی تأکید کرد: البته این کار باید در یک روند قانونی انجام شود و دادگستری و تأمین اجتماعی با این خانواده ها همکاری و پشتیبانی لازم را دارند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 2384 کودک در خانواده یا بستگان جایگزین تحت نظارت بهزیستی هستند که از حمایت مالی و معنوی بهزیستی برخوردار هستند.

[ad_2]

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *